NNW

Pomoc w razie wypadku w pracy lub życiu prywatnym

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków

- zapewnia świadczenie finansowe w przypadku zgonu i trwałego uszczerbku na zdrowiu w następstwie wypadku. Uszczerbek na zdrowiu określany jest procentowo, a jego wielkość decyduje o wysokości wypłaconego odszkodowania. Ubezpieczenie dedykowane jest dla osób dorosłych, a także dla dzieci i młodzieży. Życie codzienne niesie za sobą wiele sytuacji, w których jesteśmy narażeni na uraz, dlatego tak ważna jest ochrona. Zakres można rozszerzyć o m. in. dzienne świadczenie szpitalne oraz koszty leczenia i rehabilitacji. Ubezpieczenia NNW różnią się zakresem, sumą oraz terytorium na jakim działają.