Ubezpieczenie na życie

Zapewnij sobie ochronę, tego co najcenniejsze – życia i zdrowia swojego i bliskich.

Ubezpieczenie na życie

- pozwala na zabezpieczenie finansowe dla Ubezpieczonego lub wskazanej osoby. Podstawową ochronę stanowi świadczenie na wypadek śmierci osoby objętej ochroną. Istnieje możliwość rozszerzenia zakresu ochrony na wypadek zdarzeń losowych związanych ze zdiagnozowaniem choroby bądź nieszczęśliwym wypadkiem lub zgonem osób współubezpieczonych. Ubezpieczenie na życie może dawać ochronę w przypadku wystąpienia ciężkiej choroby, wymaganego leczenia specjalistycznego bądź operacji chirurgicznej. Ubezpieczeniem na życie można objąć siebie, a także małżonka i dzieci. Na rynku dostępne są polisy, które łączą funkcje ochrony i oszczędności – kapitałowe, z funduszem inwestycyjnym oraz posagowe. Polisy mogą występować w formie bezterminowej lub terminowej czyli na określony w umowie czas. Ubezpieczenie na życie pozwala na uzyskanie wypłaty odszkodowania w sytuacjach niespodziewanych, w których środki finansowe są bardzo potrzebne.