Ubezpieczenie – idealne rozwiązanie dla Twojego biznesu.

Prowadzenie działalności gospodarczej to nie tylko perspektywa zysku i sukcesu, ale także wiele zagrożeń, które mogą wpłynąć na stabilność finansową. Wybierz zakres, który zapewni ochronę majątku Twojej firmy.

Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów

– ochroni majątek firmy w razie wystąpienia zdarzeń losowych takich jak np. ogień, huragan, powódź. Ochroną mogą być objęte budynki, pomieszczenia przeznaczone do prowadzenia działalności, wyposażenie, maszyny, urządzenia, towary, gotówka, przedmioty pracowników, rzeczy osób trzecich, nakłady inwestycyjne.

Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem

– odszkodowanie zostanie wypłacone w sytuacji kradzieży z włamaniem lub rabunku.

OC działalności

- dopasowane do potrzeb danej branży i obejmuje ryzyka, które mogą wydarzyć się w czasie prowadzenia określonej działalności. W zakresie OC obejmuje szkody wyrządzone osobom trzecim zarówno na mieniu, jak i na osobie. Towarzystwa proponują różne klauzule rozszerzające standardowy zakres o elementy specyficzne dla danej branży.

Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia

– odszkodowanie za stłuczenia i pęknięcia szyb i innych przedmiotów nie tylko szklanych np. plastikowych tablic reklamowych, neonów, kasetonów świetlnych.

Ubezpieczenie ASSISTANCE

- usługi, które pomogą w przypadku trudnych sytuacji, na które narażona jest działalność. Po wcześniejszym uzgodnieniu Towarzystwo zorganizuje i pokryje koszty np. interwencji specjalisty, ochrony budynku po szkodzie.

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego

– ubezpieczenie firmowego sprzętu elektronicznego stacjonarnego i przenośnego od awarii, zniszczenia lub utraty. Odszkodowanie zostanie wypłacone m.in. w przypadku zdarzeń losowych, kradzieży z włamaniem czy uszkodzenia przez pracowników.

Ubezpieczenie mienia w transporcie krajowym (cargo)

– odszkodowanie za uszkodzone lub zaginione towary przewożone na terenie Polski.

Towarzystwa Ubezpieczeniowe proponują wiele opcji, które rozszerzają ochronę o elementy czy zdarzenia kluczowe dla danej działalności. Można dopasować zakres ubezpieczenia do potrzeb swojej firmy.