Ochrona pojazdu od nieprzewidzianych zdarzeń na drodze.

Oferujemy wachlarz produktów ubezpieczeniowych, dzięki którym zyskasz spokój i komfort korzystania z pojazdu.

Ubezpieczenie OC pojazdu

Obowiązkowe ubezpieczenie chroniące posiadacza lub kierującego pojazdem przed finansowymi konsekwencjami szkód wyrządzonych osobom trzecim. OC obejmuje szkody wyrządzone podczas ruchu pojazdu, a także podczas wsiadania i wysiadania z pojazdu, załadunku i rozładunku oraz zatrzymania i postoju.

Ubezpieczenie AC (Auto Casco)

Dobrowolne ubezpieczenie pojazdów mechanicznych wraz z ich wyposażeniem od zdarzeń losowych. Celem ubezpieczenia jest ochrona pojazdu wraz z jego wyposażeniem w zakresie utraty, zniszczenia, uszkodzenia lub kradzieży. Standardowe ubezpieczenie Autocasco obejmuje tylko te zdarzenia, które Towarzystwo Ubezpieczeniowe jasno wymieni, natomiast autocasco w systemie all risk obejmuje wszystkie uszkodzenia pojazdu, jakie nas spotkają (ochrona z takiej polisy nie ma żadnych ograniczeń, poza standardową listą wyłączeń odpowiedzialności). Ubezpieczenie Autocasco chroni także wtedy, gdy jesteśmy sprawcami zdarzenia. Dzięki Autocasco unikamy wysokich kosztów utraty pojazdu lub jego naprawy po szkodzie.

Ubezpieczenie Assistance

Gwarantuje kierowcom i pasażerom pomoc w trudnych sytuacjach na drodze np. wypadek, awaria czy kradzież pojazdu. Ubezpieczenie obejmuje pomoc techniczną, medyczną, organizacyjną i informacyjną. W przypadku awarii i unieruchomienia pojazdu dostępne są opcje naprawy na miejscu, holowania czy pojazdu zastępczego. W zależności od zakresu terytoialngo jaki wybierzemy, może działać w Polsce i za granicą.

Ubezpieczenie NNW

Wypłata odszkodowania w przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu kierowcy i pasażerów powstałego w wyniku wypadku ubezpieczonym pojazdem.

Szyby samochodowe

Pozwala na wymianę uszkodzonej szyby samochodowej bez utraty zniżek z AC. Przy wymianie szyb stosuje się zamienniki. Wyjątkiem są sytuacje, w których na rynku nie ma innych szyb jak tylko oryginalne.

Ochrona utraty zniżki

Opcja, która przy pierwszej szkodzie pozwoli zachować dotychczasowe zniżki u danego ubezpieczyciela.

Opony

Obejmuje organizację i pokrycie kosztów wymiany koła lub kół na miejscu zdarzenia, a jeśli nie jest to możliwe – holowanie do warsztatu i sfinansowanie naprawy.

Ochrona prawna

Zapewnia pomoc w sporach prawnych związanych z posiadaniem i używaniem pojazdu. Dzięki tej opcji możemy uzyskać wsparcie prawne oraz zwrot kosztów postępowania sądowego i wynajęcia adwokata.