Udana podróż – tylko z ubezpieczeniem turystycznym.

Wybierasz się w podróż? Wybierz równie niezbędne jak bagaż ubezpieczenie turystyczne.

Ubezpieczenie kosztów leczenia

– chroni przed wysokimi kosztami leczenia poza granicami kraju powstałymi w wyniku nieszczęśliwego wypadku lub choroby (niektóre Towarzystwa wymagają włączenia opcji w przypadku zdiagnozowanej przed wyjazdem choroby przewlekłej). W przypadku chęci skorzystania z ubezpieczenia konieczny jest wcześniejszy kontakt z infolinią. Zostaną zorganizowane i opłacone pobyt i leczenie w szpitalu, wizyty u lekarzy, badania i operacje czy zabiegi ambulatoryjne.

Rozszerzenie sporty wysokiego ryzyka i ekstremalne

– opcja ta powinna zostać dodane w sytuacji, gdy planujemy w czasie pobytu za granicą uprawianie sportów, które Towarzystwo zakwalifikowało jako ryzykowne czyli np. nurkowanie, żeglowanie, lot balonem czy bungee. Jeśli dojdzie do kontuzji w czasie uprawiania sportu Towarzystwo zorganizuje i pokryje koszty leczenia urazu.

ASSISTANCE

– w ramach pakietu usług organizowane są np. poszukiwanie i ratownictwo (np. w sytuacji zaginięcia w górach lub złych warunków pogodowych), transport zwłok do miejsca pochówku w kraju, transport także medyczny z miejsca wypadku do lekarza lub szpitala, organizacja leczenia po powrocie do kraju, organizacja pobytu w hotelu osoby towarzyszącej poszkodowanemu. Z opcji można skorzystać po wcześniejszym uzgodnieniu z infolinią.

NNW

– wypłata odszkodowania w przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem.

OC w życiu prywatnym

– ochroni jeżeli Ubezpieczony wyrządzi w czasie podróży szkodę osobie trzeciej, bowiem w takim wypadku to ubezpieczyciel pokryje ewentualne koszty. Do szkód należy zaliczyć zarówno szkody na mieniu, jak i szkody na osobie.

Ubezpieczenie bagażu podróżnego

– wsparcie po utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu bagażu.

Rezygnacja lub skrócenie wyjazdy

– zwrot środków, w przypadku gdy np. w wyniku choroby konieczne jest odwołanie albo przerwanie podróży.