OC KOMUNIKACYJNE

Jeśli jesteś sprawcą wypadku, musisz naprawić wyrządzone szkody lub za nie zapłacić. Jeśli masz ubezpieczenie OC, nie musisz tego robić sam – towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaci odszkodowanie osobom poszkodowanym. Co powinieneś wiedzieć o ubezpieczeniu OC? Najważniejsze zagadnienia omówimy w tym artykule. Zapraszamy do lektury.

Kwestie ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych reguluje ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Polisę OC musi posiadać każdy właściciel zarejestrowanego w Polsce pojazdu. Każdy zarejestrowany pojazd (nawet nieużywany) musi mieć ubezpieczenie OC.

Ubezpieczenie OC zapewnia wypłatę odszkodowania nie tylko za zdarzenia do których doszło podczas ruchu ubezpieczonego pojazdu, ale również wsiadania i wysiadania z niego, bezpośredniego rozładowywania i załadowywania, zatrzymania czy postoju. Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody powstałe na terenie Polski, a także na terytorium państw Unii Europejskiej oraz Islandii, Norwegii, Lichtenstein i Szwajcarii a w pozostałych krajach niezbędne jest posiadanie Zielonej Karty . Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody, które są następstwem śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia bądź utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia. Towarzystwa ubezpieczeniowe pokrywają koszty naprawy pojazdu, leczenia, renty lub odszkodowania za śmierć osób.

Każde towarzystwo ma ustawowy obowiązek zagwarantowania klientowi dokładnie takiej samej ochrony w ramach OC:

 • 5 210 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia w przypadku szkód na osobie (bez względu na liczbę poszkodowanych),
 • 1 050 000 euro przypadku szkód w mieniu, w odniesieniu do jednego zdarzenia (bez względu na liczbę poszkodowanych).

Umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych zawiera się z reguły na cały rok. Polisę na czas krótszy niż 12 miesięcy, tzw. ubezpieczenie krótkoterminowe można wykupić tylko w kilku przypadkach, a mianowicie, gdy pojazd jest:

 • zarejestrowany na stałe (tylko dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą polegającą na pośredniczeniu w kupnie i sprzedaży pojazdów mechanicznych),
 • zarejestrowany czasowo,
 • zarejestrowany za granicą,
 • wolnobieżny,
 • historyczny,
 • przeznaczony do jazd testowych.

Zgodnie z ww. ustawą ubezpieczenie OC ulega automatycznemu wznowieniu na kolejny okres 12 miesięcy. Od tej reguły jednak jest kilka wyjątków, o których należy pamiętać.

 • Polisa po zbywcy pojazdu,
 • Polisa, która nie została zapłacona w całości,
 • Upadłość lub likwidacja zakładu ubezpieczeniowego.

Polisę OC możemy wypowiedzieć na podstawie trzech artykułów ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych:

 • Wypowiedzenie z art. 28 dotyczy polisy zawieranej na cały rok, której nie chcesz przedłużać. Musisz to zrobić na co najmniej jeden dzień przed końcem obecnej polisy.
 • Wypowiedzenie z art. 28a dotyczy polis, które wznowiły się automatycznie. Jeżeli zapomnisz wypowiedzieć poprzednią polisę OC, staniesz się posiadaczem dwóch polis. Umowę wznowioną możesz wypowiedzieć. Za udzielony czas ochrony konieczna będzie zapłata składki.
 • Wypowiedzenie z art. 31 dotyczy polis po zbywcy. Jeżeli kupiłeś auto z polisą, której nie chcesz kontynuować, możesz ją wypowiedzieć w dowolnym momencie od zakupu pojazdu, pod warunkiem zawarcia nowej polisy w tym samym dniu.

Każdy posiadacz pojazdu mechanicznego ma obowiązek jego ubezpieczenia a w sytuacji kiedy brak polisy OC grożą kary finansowe a ich wysokość, tryb nakładania oraz dochodzenia są określone przez przepisy ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych UFG i PBUK.

Wysokość kary za brak ważnego ubezpieczenia OC komunikacyjnego uzależniona jest od rodzaju pojazdu oraz okresu jego braku.

W roku 2021 obowiązują następujące wysokości kar:

Dla samochodów osobowych:
 • do 3 dni wysokość kary 1 120.00 zł
 • od 4-14 dni wysokość kary 2 800.00 zł
 • powyżej 14 dni wysokość kary 5 600.00 zł
Dla samochodów ciężarowych, ciągników samochodowych i autobusów:
 • do 3 dni wysokość kary 1 680.00 zł
 • od 4-14 dni wysokość kary 4 200.00 zł
 • powyżej 14 dni wysokość kary 8 400.00 zł
Dla pozostałych pojazdów:
 • do 3 dni wysokość kary 190.00 zł
 • od 4-14 dni wysokość kary 470.00 zł
 • powyżej 14 dni wysokość kary 930.00 zł

Ta strona używa cookie

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zgadzam się
Więcej informacji o cookies