Gdy ubezpieczasz dom pamiętaj o obowiązkach właściciela nieruchomości.

Bardzo ważne jest pamiętanie o obowiązkach jakie spoczywają na właścicielu lub zarządcy nieruchomości, ponieważ ubezpieczyciel może nie wypłacić odszkodowania, jeżeli właściciel nieruchomości nie dopełnił swoich obowiązków. Najważniejsze jest utrzymanie budynku w należytym stanie technicznym i estetycznym oraz dbanie o właściwe jego użytkowanie czyli zachowanie środków ostrożności, właściwie zabezpieczenie i dbanie o stan techniczny budynku i mienia oraz terminowe przeprowadzanie odpowiednich kontroli.

Do najbardziej istotnych kontroli, o których powinien pamiętać właściciel domu jednorodzinnego należą:

RODZAJ KONTROLI KTO KONTROLUJE KIEDY
Kontrola Instalacji Elektrycznej i Piorunochronowej (sprawdzanie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń , oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów) Osoby posiadające uprawnienia budowlane, lub kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych i gazowych Raz na 5 lat
Kontrola Instalacji Gazowych (sprawdzanie stanu technicznego instalacji gazowych w tym jej szczelności) Osoby posiadające uprawnienia budowlane, lub kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych i gazowych Raz na 1 rok
Sprawdzanie kotłów opalanych nieodnawialnym paliwem ciekłym lub stałym o efektywnej nominalnej wydajności 20kW do 100 kW oraz kotłów opalanych gazem Co najmniej raz na 4 lata
Kontrola Przewodów Kominowych (sprawdzenie stanu technicznego przewodów kominowych - dymowych, spalinowych i wentylacyjnych Osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim lub uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności Raz na 1 rok
Czyszczenie Przewodów Kominowych (usuwanie zanieczyszczeń z przewodów wentylacyjnych) Osoby posiadające kwalifikacje kominiarskie, czeladnik lub mistrz kominiarski Raz na 1 rok
Usuwanie Zanieczyszczeń z przewodów dymowych i spalinowych w okresie ich użytkowania w przypadku palenisk opalanych paliwem stałym Osoby posiadające kwalifikacje kominiarskie, czeladnik lub mistrz kominiarski Raz na 3 m-ce
Usuwanie Zanieczyszczeń z przewodów dymowych i spalinowych w okresie ich użytkowania w przypadku palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym Osoby posiadające kwalifikacje kominiarskie, czeladnik lub mistrz kominiarski Raz na 6 m-cy
Ta strona używa cookie

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zgadzam się
Więcej informacji o cookies