Szkolne Ubezpieczenie NNW

Zbliża się już czas pierwszego szkolnego dzwonka… Czas na zawarcie ubezpieczenia NNW Szkolnego i zapewnienie bezpiecznego powrotu do szkoły naszym dzieciom.

Proponujemy atrakcyjne pakiety ubezpieczenia NNW Szkolnego STU ERGO HESTIA.S.A. dla dzieci, młodzieży i studentów.

Korzyści:

 • Pełna ochrona ubezpieczeniowa w czasie uprawiania sportów (także wyczynowo), również w ramach zajęć pozaszkolnych: treningi, zawody, sekcje, kluby oraz wyjazdów (obozy, kolonie, wycieczki).
 • Wypłacanie tzw. świadczenia „za ból” w przypadku braku trwałego uszczerbku (konieczność min dwóch wizyt lekarskich).
 • Świadczenie za każdy dzień pobytu w szpitalu, również w wyniku choroby. Ubezpieczenie obejmuje również pobyt w szpitalu w wyniki zachorowania na COVID-19.
 • Wysoki limit na zwrot kosztów leczenia następstw nieszczęśliwych wypadków (m.in.: koszty wizyt lekarskich, badań, zabiegów, zakupu leków, rehabilitacji, odbudowy zębów stałych), koszty poniesione na naprawę lub zakup nowych, okularów, aparatów słuchowych i ortodontycznych - do 30% sumy ubezpieczenia.
 • Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również następstwa zawałów serca i udarów mózgu oraz obrażeń ciała spowodowanych atakiem epilepsji, omdleniem o nieustalonej przyczynie, sepsą.
 • Pakiet usług Assistance – wsparcie w procesie leczenia NNW (m.in. wizyty lekarza, pielęgniarki, dostarczenie leków).
 • Zakres obejmuje szkody powstałe w wyniku terroryzmu w Europie, Ameryce Północnej i większości krajów Afryki i Ameryki Południowej.
 • Możliwość dopasowania wariantu do swoich potrzeb i wyboru sumy ubezpieczenia.
 • Możliwość zakupu ubezpieczenia w każdym momencie roku szkolnego i akademickiego.
 • Składka roczna już od 39 zł.
 • Możliwość zakupu ubezpieczenia on-line.